Upozornění

Národní bezpečnostní úřad informuje, že osobně podat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby je možné pouze po objednání na tel. č. +420257283225. Možnost objednání je maximálně 1 měsíc předem.

 

Informace k prodlouženému přístupu k utajovaným informacím, výkonu citlivé činnosti

Zákon č. 523/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  stanoví, že držitel osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti v případě, že má požádáno o vydání nové veřejné listiny podle § 94 odst. 4, § 96 odst. 4 nebo § 99 odst. 4 zákona a řízení o této žádosti je dotčeno vyhlášením krizového stavu pro celé území České republiky, může mít přístup k utajované informaci nebo vykonávat citlivou činnost i po zániku platnosti veřejné listiny, kterou má v držení, z důvodu uplynutí doby její platnosti, a to až do doby než Národní bezpečnostní úřad rozhodne o jeho nové žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby její platnosti. Aktuální přehled veřejných listin, které naplňují podmínky stanovené zákonem č. 523/2020 Sb., a proto lze na jejich základě nadále umožnit přístup k utajované informaci nebo výkon citlivé činnosti, je k dispozici - zde

Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyříditPotřebuji vyřídit

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informacíOchrana utajovaných informací

Bezpečnostní způsobilost

Bezpečnostní způsobilostBezpečnostní způsobilost

Informační centrum

Informační centrumInformační centrum

Dotazníky

DotazníkyDotazníky

Právní předpisy

Právní předpisyPrávní předpisy

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky

Fondy EU

Fondy EUFondy EU

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIBKybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Archiv a Publikace

Archiv a PublikaceArchiv a Publikace

Ostatní

OstatníOstatní